Ledning

VD

Anders Ax
anders.ax@dalakranar.se
Tel. 070-687 60 09

Depåchef Falun

Anders Mattsson
anders.mattsson@dalakranar.se
Tel. 070-687 60 20

Depåchef Mora

Marcus Bogg
marcus.bogg@dalakranar.se
Tel. 070-344 42 20

Depåchef Borlänge

Svante Sjöström
svante.sjostrom@dalakranar.se
Tel. 070-655 65 53

Sök på vår hemsida