Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och företagets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

  • att minska miljöeffekterna från våra fordon genom att ha en modern maskinpark och utbilda personalen
  • att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
  • att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Sök på vår hemsida