Historik / Milstolpar

Moderbolaget AB Mora Mobillyft startades 1967 av 5 st privatpersoner, däribland Anders och Sigvard Bogg. 1972 startades Falu Mobilkranar. 1978  byggdes verkstadslokaler på Örjastäppan i Mora.  1991 blev företaget ett helägt dotterbolag till Boggs Grus. 2010 förvärvades Borlänge Industrilyft. Från 1 januari 2014 samlades all kranverksamhet i de tidigare dotterbolagen i det nya bolaget Dalakranar AB. Sedan hösten 2015 ägs Mora Mobillyft och Dalakranar genom bolag av bröderna Erik & Marcus Bogg.

Sök på vår hemsida